คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ
ประสิทธิ์ มังคลา  ฟังเทศนา วันที่ 16 กันยายน 2012

โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

 ณ คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


ติดต่อ สอบถาม ให้กำลังใจ ที่Email: webmaster@mpsinternet.com

กำจัดปลวก

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก


  กลับหน้าเลือกรายการเทศนา  


Powered by: www.MPSINTERNET.com